Всъщност, ...

Нека започнем с подготовката на субстрата. Възползвайте се сега с този проблем, ако възникне, тъй като в интернет може да направи покупка, както и фирми се занимават с отглеждането на гъби, техните продажби и маркетинг на всичко, което е необходимо, за да растат достатъчно. Що се отнася до последващите условия за отглеждане на стрида гъби, те остават същите, както е описано по-рано.