За подгот...

Може би нещо няма да работи, не като това, защо трябва да плащам. Между другото, за влажност: субстратът трябва да бъде влажен, но не толкова, че водата тече от него. Всеки знае, че най-гъби кладница и бутон - гъби е, че ти и аз купуват в супермаркета, в действителност те се продават свежи.